Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content
Meningokokové onemocnění se vyskytuje po celém světě, v některých zemích je však jeho výskyt vyšší.

Jsou země, v nichž při léčbě meningokokového onemocnění nedostatečně funguje potřebná lékařská péče. Rozhodující roli zde přitom hraje včasná a správná diagnóza.

×

Nač byste měli pamatovat, chystáte-li se cestovat:  

 • Je země, do které cestujete, považována za endemický region (oblast s vysokým výskytem onemocnění)?
 • Setrváte v zemi delší dobu?
 • Jaké jsou požadavky na očkování pro tuto zemi?
 • Budete v úzkém kontaktu s osobami z endemické země?
 • Budete v souvislosti s Vaším povoláním nebo povoláním osob, se kterými cestujete, vystaveni riziku (týká se například humanitárních pracovníků)?
 • Budete navštěvovat masová shromáždění?
  – Hudební festivaly
  – Poutnické cesty (např. pouť do Mekky, Umrah)
 • Budete se pohybovat v přeplněných nebo stísněných  podmínkách?
  – Ubytovny (např. koleje, hostely)
  – Jamboree (setkání skautů)
Nebezpečí meningokového onemocnění se v každé zemi liší.

Cestovatelé mohou onemocnět meningokokovým onemocněním během pobytu v cizině, přivézt onemocnění domů a nakazit své blízké.

Prevence očkováním >
×
Pět nejčastějších meningokokovým bakterií - B, A, C, W a Y ve světě.
×

Seznamte se s fakty

Distribuce séroskupin meningokoků je nepředvídatelná a odlišná v různých částech světa.
Distribuce séroskupin meningokoků ve světě.
×
Zeptejte se svého lékaře, které očkování proti meningokokům by bylo pro Vaši cestu nejvhodnější.

Většinu meningokových onemocnění způsobuje 5 nejčastějších typů - A, B, C, W a Y. 

Neexistuje pouze jedna očkovací látka, která by pomáhala chránit proti těmto pěti nejběžnějším typům meningokoka – jsou zapotřebí alespoň dvě vakcíny.

 

PP-MVF-CZE-0011

Prevence očkováním >
×
Vakcíny Nimenrix a Trumenba proti meningokoku.
×