Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content
Logo Trumenba
Vakcína Trumenba je hrazena všem 14letým a nově také 15letým.
Ostatním věkovým kategoriím přispívají zdravotní pojišťovny.
KódZdravotní pojišťovnaPříspěvek na očkování v rámci preventivních programů*
111Všeobecná ZPděti i dospělí až 2 000 Kč
201Vojenská ZPděti do 17 let (včetně): až 1 500 Kč
dospělí (od 18 let): až 700 Kč
205Česká průmyslová ZPděti do 17 let (včetně): až 1 500 Kč
dospělí (od 18 let): až 1 000 Kč
207Oborová ZPaž 1 000 Kč formou Kuponu na očkování
209ZP Škodaaž 3 600 Kč, až 1 200 Kč na každou dávku očkovacího schématu
211ZP ministerstva vnitraděti i dospělí až 2 000 Kč (rodič může ze svého příspěvku postoupit svému dítěti 500 Kč)
213RBP ZPaž 1 000 Kč (možnost navýšení limitu finančního příspěvku na očkování pro děti a mládež do 18 let a pojištěnce od 60 let sloučením limitu finančního příspěvku od kteréhokoliv pojištěnce (+maximálně 9 osob)

Výše uvedené informace jsou platné od 1. 2. 2024.
Aktuální výši příspěvků a způsob čerpání si, prosím, ověřte u příslušné zdravotní pojišťovny.

* Příspěvek pro pojištěnce, kteří nemají nárok na úhradu z veřejného pojištění.
Souhrnný příspěvek na očkování, která nemají stanoven specifický příspěvek.

×
Logo Nimenrix
Vakcína Nimenrix je hrazena všem 1letým, 14letým a nově také 15letým.
Ostatním věkovým kategoriím přispívají zdravotní pojišťovny.
KódZdravotní pojišťovnaPříspěvek na očkování v rámci preventivních programů*
111Všeobecná ZPděti i dospělí až 1 000 Kč
201Vojenská ZPděti do 17 let (včetně): až 1 500 Kč
dospělí (od 18 let): až 700 Kč
205Česká průmyslová ZPděti do 17 let (včetně): až 1 500 Kč
dospělí (od 18 let): až 1 000 Kč
207Oborová ZPaž 1 000 Kč formou Kuponu na očkování
209ZP Škodaaž 3 600 Kč, až 1 200 na každou dávku očkovacího schématu
211ZP ministerstva vnitraděti i dospělí až 2 000 Kč (rodič může ze svého příspěvku postoupit svému dítěti 500 Kč)
213RBP ZPaž 1 000 Kč (možnost navýšení limitu finančního příspěvku na očkování pro děti a mládež do 18 let a pojištěnce od 60 let sloučením limitu finančního příspěvku od kteréhokoliv pojištěnce (+maximálně 9 osob)

Výše uvedené informace jsou platné od 1. 2. 2024.
Aktuální výši příspěvků a způsob čerpání si, prosím, ověřte u příslušné zdravotní pojištovny.

* Příspěvek pro pojištěnce, kteří nemají nárok na úhradu z veřejného pojištění.
Souhrnný příspěvek na očkování, která nemají stanoven specifický příspěvek.

PP-NIM-CZE-0184

×